Skip to main content

Werkgevers

Mantelzorgers willen goed werk afleveren en optimaal zorg verlenen

1 op de 5 van uw werknemers is ook mantelzorger. In de zorg is dat zelfs 1 op de 4!
Wat gebeurt er als deze mensen onbedoeld onderuitgaan omdat de combinatie ze teveel wordt?
1 op de 3 werkende mantelzorgers wordt ziek door de dubbele belasting.

 

Mantelzorg overkomt iemand. Vaak begint uw werknemer eraan zonder na te denken hoe dit te combineren valt. De kans is groot dat het te zwaar wordt waardoor ze minder presteren, een slechtere fysieke en mentale gezondheid krijgen en ziek worden.

 

Werken is belangrijk en wordt door mantelzorgers serieus genomen. Het zorgt voor afleiding, sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling en plezier. Werk is een buffer waardoor de combinatie vol te houden is. Er is ook voor deze medewerkers veel aan gelegen om aan de werkverplichtingen te voldoen

Win-win bij werk en zorg in balans

Met de juiste ondersteuning van werkende mantelzorgers ontstaat een win-win situatie

Zorg voor mantelzorgers in uw bedrijf

Gezonde, energieke en loyale werknemers
Betere werkprestaties
Minder verzuim en kosten
Minder uitval door afhaken
Aantrekkelijke werkgever zijn

Winst voor de mantelzorgende medewerker

Werk en zorg worden goed gecombineerd
Betrokkenheid en loyaliteit
Begrip en aandacht, sociale steun
Behouden van werkplezier en motivatie
Ambassadeur voor het beleid van de organisatie

Aantrekkelijk werkgeverschap door mantelzorgvriendelijk beleid
Werk zorg balans in de praktijk

Waar het begint

1. Weten hoeveel mantelzorgers er zijn in uw bedrijf

2. Het bespreekbaar maken van de mantelzorgsituatie

3. Aandacht, begrip en sociale steun voor mantelzorgers

4. Bekend zijn van de verlofregelingen

5. Maatwerk oplossingen: samen zoeken naar een oplossing

DOWNLOAD HIER DE FLYER

Met elkaar het gesprek aangaan en bepalen wat voor uw organisatie (nog) nodig is, is vaak moeilijk. En daar kan ik u op basis van mijn kennis en ervaring bij helpen.

GROEP

Presentaties, workshops
Intervisie
Informatiesessies

INDIVIDUEEL

Coaching medewerker
Advisering leidinggevende
Begeleiding 3 gesprek

BELEID

Aansluiten op bestaand beleid
Borgen aandacht voor mantelzorg
Inzet verlofregelingen en maatwerk

Daarom WerkZorgBalans

WerkZorgBalans helpt u om werkende mantelzorgers met plezier aan het werk te houden

WerkZorgBalans steunt uw mantelzorgvriendelijk beleid

Welke ondersteuning is gewenst en passend voor de medewerker. Welke rol kan de leidinggevende en/of de collega hierin spelen.

Het in een vroeg stadium aanbieden van preventieve coaching zodat de medewerker doelbewust kan omgaan met de werkeisen. Door inzichtelijk te maken waar de combinatie werk en zorg in de knel komt en om hiervoor oplossingen te laten vinden.

Gezamenlijk vaststellen welke (wettelijke) regelingen en/of aanpassingen van het werk mogelijk zijn.

Voorbeelden van aanpassingen zijn minder nieuwe taken, vrijstelling van taken, tijdelijk een andere functie, tijdelijk minder werken, thuiswerken en flexibele werktijden.

Presentaties/workshops over het combineren van werk en mantelzorg.

Het organiseren van mantelzorg ontmoetingsmomenten binnen uw organisatie.

Bij het beleid, de ondersteuning en informatieverstrekking vooral gebruik maken van wat er al binnen uw organisatie is.

Bijvoorbeeld door uw medewerkers te informeren door artikelen in uw nieuwsbrief en/of op Intranet over mantelzorg, de verlofregelingen en door werkende mantelzorgers hun ervaringen te laten vertellen.

Opbrengst mantelzorgvriendelijk beleid

Door aandacht voor deze groep medewerkers neemt het ziekteverzuim af (adhv landelijke cijfers met 25%), nemen de prestaties toe (meer omzet) en is er minder verloop (2%)

Informatie en tips

Meer informatie over werk en mantelzorg klik hier

Contact

Vraag vrijblijvend een gesprek aan om te zien wat WerkZorgBalans voor u en uw bedrijf kan betekenen.