Skip to main content

Als je met een probleem wordt geconfronteerd, waar ligt jouw focus dan? Op het probleem of op de oplossing?

In ons leven krijgen we allemaal de nodige uitdagingen op ons bordje. Dat “shit happens” zal je vast bekend in de oren klinken. En als geen ander weet je natuurlijk ook dat er mooie en moeilijke tijden in het leven langskomen.

Die dingen gebeuren in het leven. De echte uitdaging ligt verborgen in hoe we ermee omgaan. Waar we onze focus op leggen. Op het probleem of op de oplossing.

Binnen de bemiddeling en klachtafhandeling zeggen we altijd: het probleem ligt in het verleden, de oplossing ligt in de toekomst.

En vanuit de positieve psychologie is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het veel meer energie geeft om over oplossingen na te denken dan om aan het probleem te blijven sleutelen.

Wat is jouw natuurlijke neiging?

Ben je meer met het probleem bezig?

Als dat zo is, wil ik je uitdagen om het eens anders aan te pakken.

Ervaar je een verschil?

Neem eens een probleem in gedachten.

Denk rustig na en beantwoord dan de vragen:

  • Wat heb je gedaan?
  • Heb je heel hard geprobeerd om eraf te komen?
  • En, lukte dat?
  • Wat voor gevoel komt er bij je naar boven?

En stel je nu eens voor om het om te draaien, om over de oplossing na te denken.

Als je dat moeilijk vindt, kun je ook aan jezelf vragen: “Als ik geen probleem wil, wat wil ik dan wél?”

Neem je tijd en geef dan antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe is het om zo naar de situatie te kijken?
  • Wat voor mogelijkheden zie je?
  • Wat voor gevoel geeft het je?

Ervaar je verschil?

Merk je net als ik dat het veel fijner is om over oplossingen na te denken dan bij het probleem te blijven hangen? Dat het heel andere emoties oproept?

De onderstaande tips helpen je om de focus op de oplossing te houden

En ze helpen je om daardoor veerkrachtige keuzes te maken.

Accepteer

Een moeilijke en tegelijkertijd een heel belangrijke manier van kijken naar problemen is om het te accepteren. Sommige mensen omschrijven dat ook wel als “je problemen omarmen”.  Niet wegkijken maar er mee aan de slag gaan. En dat kan een hele investering van ons vragen, want er zijn problemen die veel tijd nodig hebben en soms zelfs onoplosbaar zijn.

Dan kan het je helpen om te accepteren dat iets is zoals het is. En te beseffen dat we allemaal onze uitdagingen in het leven hebben. Dat helpt ook om te relativeren.

Door het te accepteren zet je een mega stap.

Cirkel van invloed: wat kan ik wel doen

Er is veel in het leven waar we geen invloed op hebben en

waar we ons toch heel druk over kunnen maken.

Stephan Covey geeft het advies om je richten op je cirkel van invloed: die dingen waar jij echt invloed op kan uitoefenen. Om de cirkel van invloed ligt de cirkel van betrokkenheid: zoals het woord al zegt, voel je wel een verbondenheid maar heb je geen invloed op die dingen die daar bij horen. Zonde dus om daar energie in te stoppen.

Alles wat aandacht krijgt, groeit

Kies waar jij jouw aandacht op wilt richten. Het probleem of de oplossing? Het geeft energie om jouw kostbare aandacht en tijd te richten op dat waar je invloed op hebt. Het helpt je om je steeds af te vragen:

  • Wat kan ik wél doen?
  • Welke stap kan ik wel zetten?
  • En helpt die stap mij ook echt?

Vanuit de positieve psychologie weten we dat door er op deze manier mee om te gaan dit energie geeft in plaats van kost.

In plaats dat het je overkomt, houd je de touwtjes in eigen handen, je maakt je eigen keuzes en houdt zo de regie.

Oefening baart kunst

In het begin vraagt het om heel bewust anders naar jouw uitdagingen in het leven te kijken.

Weet dat door oefenen, door vallen en opstaan je er steeds beter in wordt 😊