Category

Geen categorie

WerkZorgBalans podcast werk en mantelzorg

Podcast werk & mantelzorg

By Geen categorie

Op uitnodiging van Mantelfoon, Rotterdam, mocht ik meewerken aan de podcast over hoe je werk en mantelzorg combineert.

Zo belangrijk om als werkende mantelzorger meer te weten over welke mogelijkheden er zijn. Dat kan zorgverlof zijn natuurlijk, alleen in de praktijk blijken de maatwerkafspraken het best passend te zijn.

 

TIP

Mijn tip aan werkende mantelzorgers is om bijtijds in gesprek met je leidinggevende te gaan.
Zodat je kan vertellen waar jij behoefte aan hebt, want iedere combinatie van werken en zorgen is uniek.
Je leidinggevende kan meedenken en aangeven wat er mogelijk is binnen de organisatie.

 

Stel jezelf deze vraag

En voordat je het gesprek met je leidinggevende hebt, denk zelf alvast na over de vraag “WAAR HEB IK BEHOEFTE AAN? WAT ZOU MIJ KUNNEN HELPEN?”

Om daarna gezamenlijk en in openheid te onderzoeken welke oplossing het beste bij jou, bij jouw werk en bij jouw zorgsituatie past.

 

Vragen of behoefte aan meer informatie?

Wil je meer weten of heb je hulp nodig met het gesprek met je leidinggevende? Ik help je graag!

Waar ligt jouw focus? Op het probleem of op de oplossing?

By Geen categorie

Als je met een probleem wordt geconfronteerd, waar ligt jouw focus dan? Op het probleem of op de oplossing?

In ons leven krijgen we allemaal de nodige uitdagingen op ons bordje. Dat “shit happens” zal je vast bekend in de oren klinken. En als geen ander weet je natuurlijk ook dat er mooie en moeilijke tijden in het leven langskomen.

Die dingen gebeuren in het leven. De echte uitdaging ligt verborgen in hoe we ermee omgaan. Waar we onze focus op leggen. Op het probleem of op de oplossing.

Binnen de bemiddeling en klachtafhandeling zeggen we altijd: het probleem ligt in het verleden, de oplossing ligt in de toekomst.

En vanuit de positieve psychologie is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het veel meer energie geeft om over oplossingen na te denken dan om aan het probleem te blijven sleutelen.

Wat is jouw natuurlijke neiging?

Ben je meer met het probleem bezig?

Als dat zo is, wil ik je uitdagen om het eens anders aan te pakken.

Ervaar je een verschil?

Neem eens een probleem in gedachten.

Denk rustig na en beantwoord dan de vragen:

 • Wat heb je gedaan?
 • Heb je heel hard geprobeerd om eraf te komen?
 • En, lukte dat?
 • Wat voor gevoel komt er bij je naar boven?

En stel je nu eens voor om het om te draaien, om over de oplossing na te denken.

Als je dat moeilijk vindt, kun je ook aan jezelf vragen: “Als ik geen probleem wil, wat wil ik dan wél?”

Neem je tijd en geef dan antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe is het om zo naar de situatie te kijken?
 • Wat voor mogelijkheden zie je?
 • Wat voor gevoel geeft het je?

Ervaar je verschil?

Merk je net als ik dat het veel fijner is om over oplossingen na te denken dan bij het probleem te blijven hangen? Dat het heel andere emoties oproept?

De onderstaande tips helpen je om de focus op de oplossing te houden

En ze helpen je om daardoor veerkrachtige keuzes te maken.

Accepteer

Een moeilijke en tegelijkertijd een heel belangrijke manier van kijken naar problemen is om het te accepteren. Sommige mensen omschrijven dat ook wel als “je problemen omarmen”.  Niet wegkijken maar er mee aan de slag gaan. En dat kan een hele investering van ons vragen, want er zijn problemen die veel tijd nodig hebben en soms zelfs onoplosbaar zijn.

Dan kan het je helpen om te accepteren dat iets is zoals het is. En te beseffen dat we allemaal onze uitdagingen in het leven hebben. Dat helpt ook om te relativeren.

Door het te accepteren zet je een mega stap.

Cirkel van invloed: wat kan ik wel doen

Er is veel in het leven waar we geen invloed op hebben en

waar we ons toch heel druk over kunnen maken.

Stephan Covey geeft het advies om je richten op je cirkel van invloed: die dingen waar jij echt invloed op kan uitoefenen. Om de cirkel van invloed ligt de cirkel van betrokkenheid: zoals het woord al zegt, voel je wel een verbondenheid maar heb je geen invloed op die dingen die daar bij horen. Zonde dus om daar energie in te stoppen.

Alles wat aandacht krijgt, groeit

Kies waar jij jouw aandacht op wilt richten. Het probleem of de oplossing? Het geeft energie om jouw kostbare aandacht en tijd te richten op dat waar je invloed op hebt. Het helpt je om je steeds af te vragen:

 • Wat kan ik wél doen?
 • Welke stap kan ik wel zetten?
 • En helpt die stap mij ook echt?

Vanuit de positieve psychologie weten we dat door er op deze manier mee om te gaan dit energie geeft in plaats van kost.

In plaats dat het je overkomt, houd je de touwtjes in eigen handen, je maakt je eigen keuzes en houdt zo de regie.

Oefening baart kunst

In het begin vraagt het om heel bewust anders naar jouw uitdagingen in het leven te kijken.

Weet dat door oefenen, door vallen en opstaan je er steeds beter in wordt 😊

JIJ HEBT TOCH OOK OOG VOOR PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)!

By Geen categorie No Comments

Wist je dat Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) in bijna 20% de reden van werk-gerelateerd ziekteverzuim is? Daar heb je toch oog voor?

En wat doet jouw organisatie eraan om de PSA te verlagen?

Het RIVM heeft praatplaten gemaakt om je te laten zien welke factoren meespelen (Deze kun je via deze link vinden: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-07/LR_012065_131709_Factsheet%20_arbeidsbelasting_V4.pdf)

Een praatplaat om met elkaar te bespreken wat er nodig is in jouw organisatie.

DEZE ASPECTEN HEBBEN O.A. INVLOED OP DE PSA

Mantelzorg

 • Bepaalde groepen, zoals vrouwen, o.a. omdat ze vaker hun werk combineren met andere taken, zoals mantelzorg
 • Door de vergrijzing zal het aantal werkende mantelzorgers in je organisatie alleen maar toenemen.
 • Door de combinatie van werk en (mantel)zorgtaken ontstaat meer psychische vermoeidheid, gevoelens van een tekort aan tijd en klachten van oververmoeidheid of zelfs burn-out.

Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag vallen agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.

Ook dit kan leiden tot veel stress, oververmoeidheid en verzuim.

Veel organisaties bieden de mogelijkheid van een vertrouwenspersoon, een laagdrempelige mogelijkheid waar je medewerkers terecht kunnen voor een luisterend oor en het meedenken in oplossingen.

WAT JE JE ERAAN KAN DOEN

 • Het begint met bewustzijn: Durf te erkennen dat er werkende mantelzorgers in de organisaties zijn, durf eerlijk te zijn over ongewenst gedrag in de organisatie.
 • Maak het bespreekbaar. Door het te erkennen ontstaat er ruimte voor een open gesprek. Met een individuele medewerker, een team, op managementniveau.
 • Gebruik de kracht van sociale steun: het luisterend oor, het begrip, het meedenken in oplossingen.

Met elkaar komen tot een mooi resultaat waardoor medewerkers en organisaties met plezier en energie kunnen groeien 😊

Meer weten over de invloed van mantelzorg en ongewenst gedrag op de PSA voor jouw organisatie?

Ik help je er graag bij.

Stuur me gerust een mail dan praten we verder: info@werkzorgbalans.nl

VRAAG JIJ WELEENS AAN DE MANTELZORGER: HOE IS HET MET JE? EN LUISTER JE DAN OOK ECHT?

By Geen categorie

VRAAG JIJ WELEENS HOE HET MET MANTELZORGER IS?
EN LUISTER JE DAN ECHT NAAR WAT DE MANTELZORGER ZEGT OF VRAAGT?

Een hele belangrijke vraag voor ons allemaal: hoe is het met je?

Zelf vind ik het ook heel fijn als mensen dat aan mij vragen. Soms lastig te beantwoorden, maar als er oprechte interesse is, geeft dat al zoveel warmte.

Juist ook voor mantelzorgers!

Deze vraag is zeker voor mantelzorgers heel essentieel, want de aandacht gaat vaak volledig naar diegene waar voor gezorgd wordt. Terwijl mantelzorger ook behoefte heeft aan aandacht en een luisterend oor. Even een moment om het hart te kunnen luchten.

Actief luisteren

De kunst is om dan ook echt met je aandacht bij het gesprek te zijn, met oprechte aandacht en interesse te luisteren naar de ander. En dat kan een hele uitdaging zijn, zeker op momenten dat er veel op het werk speelt.

 

Vandaar  een aantal tips hoe je beter je aandacht bij de ander kunt houden.

 • Wees een OEN: open, eerlijk en nieuwsgierig:Sta open voor de ander. Geef de ander de kans iets uit te leggen en wees oprecht nieuwsgierig
 • Smeer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander : Als iets niet duidelijk is, of als je iemand langer kent, vul je snel de bedoelingen van de ander zelf in. Dit voorkom je door na te vragen.
 • Let op de lichaamstaal en de stem. Komen deze overeen met wat de ander je vertelt.  En als je geen overeenstemming ziet, benoem het. Bijvoorbeeld: je krijgt een cadeau waar je niets aan vindt, maar waar je heel enthousiast voor bedankt. Herkenbare situatie 😊?
 • Toon begrip en geef erkenning voor wat de ander meemaakt
 • Eerst begrijpen, dan begrepen worden
 • Laat het probleem van de ander op het bordje van de ander liggen
 • Denk aan een KOE: Kaken Op Elkaar terwijl je naar de ander luistert
 • En bedenk: je hebt twee oren en een mond: dus tweemaal zoveel luisteren dan praten 😉
 • Gebruik LSD= Luisteren, Samenvatten, Doorvragen: Vat het verhaal kort samen en laat de ander reageren. Vraag door als iets onduidelijk is. De kern van LSD is dat je pas mag reageren nadat je hebt samengevat. “Dus jij vindt dat…… klopt dat?” Pas dan mag je doorvragen.
 • Laat OMA (wat vaker) thuis: Oordelen, Meningen, Adviezen: Als iemand wat vertelt, laat je oordelen, ideeën, adviezen even voor wat ze zijn. Hierdoor kan je met een open houding luisteren.
 • Neem ANNA mee: Altijd Nagaan, Nooit Aannemen: Neem niet zomaar aan dat je begrijpt wat de ander bedoelt. Vraag bij twijfel altijd na ofhet klopt.
 • Stel open vragen: wie wat waar hoe. Dat nodigt uit om meer te vertellen.
 • En last but not least: falen mag! Als je maar blijft oefenen, zodat het vanzelf beter gaat en een automatisme wordt.

 

Welke tips gebruik jij zelf nog meer? Ik vind het leuk als je het laat weten!

Wil je meer handvatten hoe je werkende mantelzorgers kan ondersteunen?

Laat het me weten, ik help je er graag bij.

De oplossing zit in maatwerk als je werk en mantelzorg combinieert

Afspraken op maat: omdat jouw situatie uniek is.

By Geen categorie

Iedere werksituatie en zorgsituatie is uniek, en zeker jouw combinatie van mantelwerk en zorg

Als je werk en mantelzorg combineert, kan het een hele toer zijn om voldoende tijd, aandacht en energie te hebben voor je werk- en zorgtaken.
Misschien denk je erover om tijdelijk of permanent minder uren te gaan werken. Alleen heb je geen idee wat de financiële consequenties zijn. Nu is er een site, Werkurenberekenaar, die je daarbij kan helpen.
Alleen voordat je dat doet, wil ik je graag ook op andere opties wijzen.

Op het moment dat je merkt dat het gaat knellen is het goed om het gesprek met je leidinggevende te hebben. En om in dat gesprek samen op zoek te gaan naar oplossingen die het best passend zijn bij jouw werkzaamheden en zorgsituatie. En die combinatie is uniek, vandaar dat afspraken op maat vaak de beste opties zijn.

EEN AANTAL VOORBEELDEN VAN MAATWERKAFSPRAKEN

• Aangepaste werktijden: vroeger of later beginnen
• Langere of kortere diensten
• Flexibele rooster of juist een vaste rooster
• Meer werken in minder dagen waardoor je een dag(deel) vrij hebt in de week;
• Tijdelijk minder werken (in de vorm van onbetaald verlof of m.b.v. zorgverlof)
• Jobsharing: samen met iemand anders een baan delen
• Deels thuiswerken

Voor alle afspraken geldt dat het ook haalbaar moet zijn voor het team en voor de organisatie waar je werkt.

HOUD DE VINGER AAN DE POLS
Om erachter te komen of de gekozen oplossing ook echt voor jou werkt, is het belangrijk om samen met je leidinggevende dit regelmatig te evalueren.
Dat is natuurlijk ook belangrijk op het moment dat er wat in je zorg- of werksituatie verandert.

WERKUREN BEREKERAAR
Als je liever kiest voor het minder gaan werk, of als je dat overweegt, dan speelt natuurlijk ook het financiële aspect een rol. Om voor jezelf uit te rekenen wat dit voor jouw situatie betekent is er een mooie tool: de werkuren berekenaar. Deze is te vinden op https://www.werkurenberekenaar.nl/

Wil je graag doorpraten over oplossingsmogelijkheden? Stuur dan een mailtje naar info@werkzorgbalans.nl dan kijk ik met je mee.

Door bijtijds je stress signalen te herkennen voorkom je dat je uitgeput raakt.

HERKEN JE SIGNALEN VAN STRESS OP HET WERK

By Geen categorie

BEN JIJ HET? MANTELZORGER EN WERKEND? EN HOE HOU JE HET VOL? En weet je wat de signalen op het werk zijn die aangeven dat er een teveel aan stress is?

Zien anderen het aan je? Wordt er aan jou gevraagd “hoe is het met je?” Wordt er naar je geluisterd? Wordt er met jou meegedacht hoe je het vol kan houden? Of gaat het toe zoals in dit filmpje: https://m.youtube.com/watchv=-4EDhdAHrOg&feature=youtu.be en worden er direct oplossingen aangedragen zonder eerst eens even echt naar je te luisteren?

Iedere combinatie van mantelzorger, zorgsituatie en werksituatie is uniek. Dat betekent dat er geen kant en klare oplossing voor handen is. En dat een oplossing wel nodig is, want de kans dat je als werkende mantelzorger overbelast raakt, ligt op de loer. En voorkomen is nog altijd beter dan dat je over je grenzen gaat en te uitgeput raakt.

SIGNALEN VAN STRESS OP HET WERK

Hoe kan je op je werk merken dat je eigenlijk meer gestrests bent dan normaal? Hier een aantal signalen om serieus te nemen:

 • Je vergeet dingen, zoals een afspraak
 • Je maakt meer fouten dan normaal
 • Je bent het overzicht kwijt
 • Je verzet minder werk en je prestaties worden minder
 • Je bent snel afgeleid en vindt het moeilijk om de draad weer op te pakken
 • Je blijft maar dubben en schuift het nemen van besluiten voor je uit
 • Je hebt een veel korter lontje en je kan minder hebben dan voorheen
 • Je hebt koffie nodig om je dag door te komen
 • Je bent meer vermoeid en slaapt slechter.

HERKENBAAR?

Dan is het de hoogste tijd om het met iemand te bespreken en te onderzoeken waar jij het beste mee geholpen bent. Dat kan met je leidinggevende of iemand van personeelszaken/HR. Wist je dat je ook met vragen over je gezondheid terecht kunt bij de bedrijfsarts? Dat mag dus ook uit voorzorg. Misschien is er ook een bedrijfsmaatschappelijk werker waar je bij kunt aankloppen.

Wij, jij en ik, kunnen ook stilstaan ​​en samen de balans opmaken als je liever buiten je organisatie met iemand wilt praten. Ik help je graag daarbij. Stuur me gerust een mail: info@werkzorgbalans.nl

Zoek samen naar de beste oplossingen en kansen

“MANTELZORG BESPREEKBAAR MAKEN? ECHT NIET”

By Geen categorie

“MANTELZORG BESPREEKBAAR MAKEN? ECHT NIET! DADELIJK WIL IEDEREEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VERLOFREGELINGEN” Dat is wat ik vaak terug hoor van werkgevers en leidinggevenden. Gebaseerd op een aanname of op een gevoel?  In ieder geval: het is onjuist.

Wist je dat nog geen 10% van de werkende mantelzorgers gebruik maakt van de verlofregelingen? Dat is een heel klein percentage. En dan gaat het ook vooral om kortdurend zorgverlof. Want wie heeft de luxe om 6 weken onbetaald verlof te nemen?

Mantelzorgers zijn daarom veel meer gebaat bij oplossingen die afgestemd zijn op hun werk- en zorgsituatie. Die combinatie is voor iedereen uniek.

WAT ECHT EEN VERSCHIL MAAKT? MAATWERK!

En dat begint met het tonen van begrip. Begrip dat je medewerker bv. ’s ochtends eerst langs haar of zijn ouders moet om te helpen met het aantrekken van steunkousen en daarom niet gelijk om 8.30 uur kan vergaderen.

Wist je dat later komen op het werk, doordat je de kinderen bv. nog naar school moest brengen, door collega’s veel eerder als normaal wordt gezien? Er lijkt nog altijd een taboe te liggen op het onderwerp mantelzorg. Vreemd toch? Want de overheid gaat er wel van uit dat we zorgen voor iemand in je naaste omgeving op het moment dat er een ziekte, beperking of behoefte aan ondersteuning speelt.

De oplossing ligt ook binnen jouw handbereik. Durf mantelzorg als onderwerp te omarmen.

Ga met elkaar in gesprek om te onderzoeken welke oplossingen geschikt zijn, zodat het mogelijk blijft om én met plezier te werken én te mantelzorgen.

Door open met elkaar de dialoog te voeren wordt duidelijk waar je medewerker behoefte aan heeft en welke maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden. En natuurlijk met oog voor het belang van iedereen: het team of de afdeling, de organisatie en de medewerker.

Meer informatie over de verschillende oplossingsrichtingen kun je vinden via deze link: https://www.salarisvanmorgen.nl/2021/05/18/mantelzorg-en-werk-verlofregelingen-en-flexibel-werken/

Wil je ook het verschil maken met een open dialoog?

Ik help je graag op weg! Stuur me gerust een mail voor meer informatie: info@werkzorgbalans.nl

Ken jij de mantelzorgers in je bedrijf?

By Geen categorie

De kans op werkstress en verzuim neemt toe op het moment dat er sprake is van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit kan oplopen tot ruim 30% van het werk-gerelateerde ziekteverzuim, een enorme kostenpost dus. Ook de combinatie werk en mantelzorg zorgt voor PSA, net als ongewenst gedrag.

Nu zijn er veel misverstanden rond het onderwerp mantelzorg, waardoor er nog geen veel werkgevers zijn die geen of onvoldoende aandacht hieraan besteden.

In mijn contacten met bedrijven hoor ik bv vaak zeggen “nee in ons bedrijf werken er geen mantelzorgers”, terwijl gemiddeld 1 op de 4 werknemer ook mantelzorger is. In de zorg en het onderwijs is dit zelfs al 1 op de 3.

Hoe komt dat?

40% van de mantelzorger vertelt niet dat ze mantelzorger zijn, omdat

 • ze werk en privé gescheiden houden
 • ze niet willen zeuren
 • ze bang zijn voor hun carrière kansen
 • er toch geen begrip is op het werk

Wat kan als werkgever/leidinggevende daar aan doen?

En aan dat laatste kun je als werkgever en/of leidinggevende iets doen. Door een geïnteresseerde houding naar je medewerker, door aandacht te hebben voor iemands privé situatie. Door als je hoort dat de partner, een kind of een (schoon) ouder langdurig of ernstig ziek is te beseffen dat er dan sprake is van mantelzorg.

En door zelf het goede voorbeeld te geven, door zelf open te zijn, als werkgever, directeur-eigenaar, als leidinggevende.

Op die manier maak je het onderwerp bespreekbaar, wordt het laagdrempelig om erover te vragen én te vertellen

Meer werk maken van mantelzorg?

Misschien heb je geen idee waar te beginnen. Uit ervaring weet ik dat er al meer is dan je denkt om mantelzorg in het bedrijf te implementeren. Ik help je er graag bij.

DOE JIJ AL AAN STRESSMANAGEMENT?

By Geen categorie

DOE JIJ AL AAN STRESSMANAGEMENT?
MAAK WERK VAN STRESS!

Hoe heerlijk is het om te weten dat er ook goede stress bestaat. En eigenlijk weten we dat ook wel. Want juist door die stress, of spanning, kunnen we net dat stapje erboven op doen op het moment dat het nodig is. Zoals dat project dat op tijd af moet. Of die presentatie die je gaat geven.

Uitdagend en spannend en na afloop krijg je de kick: yes het is me gelukt!

Er is zelfs een benaming voor deze positieve stress, namelijk eustress. En naast dat gevoel van voldoening zorgt deze stress er ook voor dat we creatiever, sterker en veerkrachtiger worden. 

Dus koester de eustress!

De tegenhanger is de stress waar je door uitgeput raakt, doordat je continu alert bent, continu “aan” staat. En het is bekend dat dit tot allerlei klachten, fysiek en mentaal, en slechtere (werk)prestaties leidt.

Tijd voor aandacht voor stressmanagement op het werk en thuis! 

Door thuis en op het werk samen met anderen op zoek te gaan naar de stressfactoren, want het kan een blinde vlek voor je zijn. Bv. dat je continu je mobiel in de gaten houdt, waardoor je ‘s avonds aan het werk blijft en onvoldoende ontspant.

Door aandacht te schenken aan stress-verlagende invalshoeken.

Zo weten we dat we dat het goed is om tussendoor te ontspannen. De lunch is daar een uitstekend moment voor. Dus neem tijd voor je lunch, eet je lunch op een andere plek of doe het al wandelend.

Of kleed je om als je klaar bent met werken. Door letterlijk wat anders aan te doen geef je je brein het signaal dat het werken voor dit moment klaar is.

Een andere tip komt van @Suzanne Kuijsten, stress-sociologe. Plaats ‘BOM-men’ in je agenda

BOM = Bewust Ontspan Moment. Bv. ieder uur even checken: hoe zit ik erbij? Zijn mijn schouders ontspannen? Staan mijn voeten op de grond? Hoe ontspannen haal ik adem? Je afvragen: hoe lang ben ik al achter elkaar bezig?

De voordelen van stressmanagement zijn legio. Denk aan je gezonder voelen, minder ziekteverzuim, meer overzicht op je werk en betere prestaties. Ook zorgt het voor een fijne werksfeer onderling en daardoor een betere samenwerking.

Wat heb je nog nodig om serieus werk te maken van je stress? Wanneer start jij met stressmanagement?

Neem tijd om jouw balans op te maken. Wat geeft energie? Wat kost energie? Wat wil jij?

Hoe gaat het nu met jou?

By Geen categorie

Ken je dit liedje van Herman van Veen?

Opzij, opzij, opzij

Maak plaats, maak plaats, maak plaats

We hebben ongelofelijke haast

Opzij, opzij, opzij

Want wij zijn haast te laat

We hebben maar een paar minuten tijd

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen,

Opstaan

En weer doorgaan

We kunnen nu niet blijven

We kunnen nu niet langer blijven staan

Herken je dit?

Je hebt het druk met van alles en nog wat, met werk of studie, met mantelzorgen, met je sociale leven. Er komt van alles op je af en rent maar door. Je voelt wel dat het (te) veel wordt, maar neemt niet de tijd om er aandacht aan te besteden.

En dan vraagt ineens iemand aan je “EN HOE GAAT HET NU MET JOU?”

Durf je dan even stil te staan en eerlijk te kijken hoe het met je gaat?

Hoe zou het zijn als je bewuster keuzes maakt?

Door stil te staan bij wat jou energie en voldoening geeft, waar jij nou echt blij van wordt.

En waar loop je letterlijk op leeg? Moet je dat dan blijven doen? Of is er een oplossing voor te bedenken?

Ook het Rode Kruis besteedt veel aandacht aan de energiebalans. Speciaal voor jongeren worden themaweken georganiseerd om uitleg te geven. Zo vertelt Esmée Pluijmers wat er gebeurt als je daar geen aandacht aan besteedt: https://www.youtube.com/watch?v=7dFWJzrhSTM&ab_channel=NRK .

Stilstaan is al een hele vooruitgang!

Dus, hoe gaat het met jou?

Lukt het om zelf aan de slag te gaan of kan ik je erbij helpen?

Stuur me gerust een berichtje of bel me op en dan bekijken we wat voor jou een passende oplossing is.