Skip to main content
Monthly Archives

March 2021

Mantelzorg en PSA

Mantelzorg en PSA

By Geen categorie

Mantelzorg en PSA

Wat goed dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op hun site werk & mantelzorg onder de aandacht brengen. Natuurlijk is mantelzorg en werk en actueel en maatschappelijk probleem. En nu ook de link leggen met psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en daarmee een extra invalshoek geven op dit thema

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor een prettige, veilige, integere en gezonde werkplek. Daarbij hoort ook het voorkomen of verminderen van PSA. Vaak denken we dan aan ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, agressie & geweld en seksuele intimidatie. Maar er spelen veel meer factoren mee, zo ook mantelzorg.

De combinatie van werk en mantelzorg kan namelijk voor veel stress zorgen. Zo is het een hele uitdaging om alles, werk- en zorgtaken, voor elkaar te krijgen in de uren van de dag.

En op het moment dat er op het werk meer verwacht wordt, bijvoorbeeld omdat dat project op die datum echt afgerond moet zijn, of doordat er iets onverwachts gebeurd in de zorgsituatie, dan is meer stress het gevolg.

Werk en mantelzorg is soms racen tegen de klok

Stress, en zeker aanhoudende stress, kan leiden tot een tal van fysieke en mentale klachten en de prestaties op het werk negatief beïnvloeden. Denk daarbij aan verminderde concentratie, het overzicht kwijt zijn wat er gedaan moet worden en taken niet afkrijgen.

Uit onderzoek is veel bekend geworden op welke manier mantelzorgers het best ondersteund kunnen worden op het werk. Zo hebben mantelzorgers het meeste behoefte aan begrip, een luisterend oor en meedenken over oplossingen, zoals het inzetten van maatwerkafspraken of een vorm van zorgverlof. Deze behoeften zijn allen vormen van sociale steun, een belangrijke werk-gerelateerde energiebron.

Het loont om aandacht te hebben voor werkende mantelzorgers. Het levert een win-win op: vitalere loyale medewerkers die beter presteren en duurzamer inzetbaar zijn.

Wat is het beleid in jouw organisatie als het gaat om werk en mantelzorg?
Hoe wordt er gezorgd om de PSA zo laag mogelijk te houden voor werkende mantelzorgers?