Skip to main content
Monthly Archives

August 2021

Waar ligt jouw focus? Op het probleem of op de oplossing?

By Geen categorie

Als je met een probleem wordt geconfronteerd, waar ligt jouw focus dan? Op het probleem of op de oplossing?

In ons leven krijgen we allemaal de nodige uitdagingen op ons bordje. Dat “shit happens” zal je vast bekend in de oren klinken. En als geen ander weet je natuurlijk ook dat er mooie en moeilijke tijden in het leven langskomen.

Die dingen gebeuren in het leven. De echte uitdaging ligt verborgen in hoe we ermee omgaan. Waar we onze focus op leggen. Op het probleem of op de oplossing.

Binnen de bemiddeling en klachtafhandeling zeggen we altijd: het probleem ligt in het verleden, de oplossing ligt in de toekomst.

En vanuit de positieve psychologie is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het veel meer energie geeft om over oplossingen na te denken dan om aan het probleem te blijven sleutelen.

Wat is jouw natuurlijke neiging?

Ben je meer met het probleem bezig?

Als dat zo is, wil ik je uitdagen om het eens anders aan te pakken.

Ervaar je een verschil?

Neem eens een probleem in gedachten.

Denk rustig na en beantwoord dan de vragen:

 • Wat heb je gedaan?
 • Heb je heel hard geprobeerd om eraf te komen?
 • En, lukte dat?
 • Wat voor gevoel komt er bij je naar boven?

En stel je nu eens voor om het om te draaien, om over de oplossing na te denken.

Als je dat moeilijk vindt, kun je ook aan jezelf vragen: “Als ik geen probleem wil, wat wil ik dan wél?”

Neem je tijd en geef dan antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe is het om zo naar de situatie te kijken?
 • Wat voor mogelijkheden zie je?
 • Wat voor gevoel geeft het je?

Ervaar je verschil?

Merk je net als ik dat het veel fijner is om over oplossingen na te denken dan bij het probleem te blijven hangen? Dat het heel andere emoties oproept?

De onderstaande tips helpen je om de focus op de oplossing te houden

En ze helpen je om daardoor veerkrachtige keuzes te maken.

Accepteer

Een moeilijke en tegelijkertijd een heel belangrijke manier van kijken naar problemen is om het te accepteren. Sommige mensen omschrijven dat ook wel als “je problemen omarmen”.  Niet wegkijken maar er mee aan de slag gaan. En dat kan een hele investering van ons vragen, want er zijn problemen die veel tijd nodig hebben en soms zelfs onoplosbaar zijn.

Dan kan het je helpen om te accepteren dat iets is zoals het is. En te beseffen dat we allemaal onze uitdagingen in het leven hebben. Dat helpt ook om te relativeren.

Door het te accepteren zet je een mega stap.

Cirkel van invloed: wat kan ik wel doen

Er is veel in het leven waar we geen invloed op hebben en

waar we ons toch heel druk over kunnen maken.

Stephan Covey geeft het advies om je richten op je cirkel van invloed: die dingen waar jij echt invloed op kan uitoefenen. Om de cirkel van invloed ligt de cirkel van betrokkenheid: zoals het woord al zegt, voel je wel een verbondenheid maar heb je geen invloed op die dingen die daar bij horen. Zonde dus om daar energie in te stoppen.

Alles wat aandacht krijgt, groeit

Kies waar jij jouw aandacht op wilt richten. Het probleem of de oplossing? Het geeft energie om jouw kostbare aandacht en tijd te richten op dat waar je invloed op hebt. Het helpt je om je steeds af te vragen:

 • Wat kan ik wél doen?
 • Welke stap kan ik wel zetten?
 • En helpt die stap mij ook echt?

Vanuit de positieve psychologie weten we dat door er op deze manier mee om te gaan dit energie geeft in plaats van kost.

In plaats dat het je overkomt, houd je de touwtjes in eigen handen, je maakt je eigen keuzes en houdt zo de regie.

Oefening baart kunst

In het begin vraagt het om heel bewust anders naar jouw uitdagingen in het leven te kijken.

Weet dat door oefenen, door vallen en opstaan je er steeds beter in wordt 😊

JIJ HEBT TOCH OOK OOG VOOR PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)!

By Geen categorie

Wist je dat Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) in bijna 20% de reden van werk-gerelateerd ziekteverzuim is? Daar heb je toch oog voor?

En wat doet jouw organisatie eraan om de PSA te verlagen?

Het RIVM heeft praatplaten gemaakt om je te laten zien welke factoren meespelen (Deze kun je via deze link vinden: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-07/LR_012065_131709_Factsheet%20_arbeidsbelasting_V4.pdf)

Een praatplaat om met elkaar te bespreken wat er nodig is in jouw organisatie.

DEZE ASPECTEN HEBBEN O.A. INVLOED OP DE PSA

Mantelzorg

 • Bepaalde groepen, zoals vrouwen, o.a. omdat ze vaker hun werk combineren met andere taken, zoals mantelzorg
 • Door de vergrijzing zal het aantal werkende mantelzorgers in je organisatie alleen maar toenemen.
 • Door de combinatie van werk en (mantel)zorgtaken ontstaat meer psychische vermoeidheid, gevoelens van een tekort aan tijd en klachten van oververmoeidheid of zelfs burn-out.

Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag vallen agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.

Ook dit kan leiden tot veel stress, oververmoeidheid en verzuim.

Veel organisaties bieden de mogelijkheid van een vertrouwenspersoon, een laagdrempelige mogelijkheid waar je medewerkers terecht kunnen voor een luisterend oor en het meedenken in oplossingen.

WAT JE JE ERAAN KAN DOEN

 • Het begint met bewustzijn: Durf te erkennen dat er werkende mantelzorgers in de organisaties zijn, durf eerlijk te zijn over ongewenst gedrag in de organisatie.
 • Maak het bespreekbaar. Door het te erkennen ontstaat er ruimte voor een open gesprek. Met een individuele medewerker, een team, op managementniveau.
 • Gebruik de kracht van sociale steun: het luisterend oor, het begrip, het meedenken in oplossingen.

Met elkaar komen tot een mooi resultaat waardoor medewerkers en organisaties met plezier en energie kunnen groeien 😊

Meer weten over de invloed van mantelzorg en ongewenst gedrag op de PSA voor jouw organisatie?

Ik help je er graag bij.

Stuur me gerust een mail dan praten we verder: info@werkzorgbalans.nl

VRAAG JIJ WELEENS AAN DE MANTELZORGER: HOE IS HET MET JE? EN LUISTER JE DAN OOK ECHT?

By Geen categorie

VRAAG JIJ WELEENS HOE HET MET MANTELZORGER IS?
EN LUISTER JE DAN ECHT NAAR WAT DE MANTELZORGER ZEGT OF VRAAGT?

Een hele belangrijke vraag voor ons allemaal: hoe is het met je?

Zelf vind ik het ook heel fijn als mensen dat aan mij vragen. Soms lastig te beantwoorden, maar als er oprechte interesse is, geeft dat al zoveel warmte.

Juist ook voor mantelzorgers!

Deze vraag is zeker voor mantelzorgers heel essentieel, want de aandacht gaat vaak volledig naar diegene waar voor gezorgd wordt. Terwijl mantelzorger ook behoefte heeft aan aandacht en een luisterend oor. Even een moment om het hart te kunnen luchten.

Actief luisteren

De kunst is om dan ook echt met je aandacht bij het gesprek te zijn, met oprechte aandacht en interesse te luisteren naar de ander. En dat kan een hele uitdaging zijn, zeker op momenten dat er veel op het werk speelt.

 

Vandaar  een aantal tips hoe je beter je aandacht bij de ander kunt houden.

 • Wees een OEN: open, eerlijk en nieuwsgierig:Sta open voor de ander. Geef de ander de kans iets uit te leggen en wees oprecht nieuwsgierig
 • Smeer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander : Als iets niet duidelijk is, of als je iemand langer kent, vul je snel de bedoelingen van de ander zelf in. Dit voorkom je door na te vragen.
 • Let op de lichaamstaal en de stem. Komen deze overeen met wat de ander je vertelt.  En als je geen overeenstemming ziet, benoem het. Bijvoorbeeld: je krijgt een cadeau waar je niets aan vindt, maar waar je heel enthousiast voor bedankt. Herkenbare situatie 😊?
 • Toon begrip en geef erkenning voor wat de ander meemaakt
 • Eerst begrijpen, dan begrepen worden
 • Laat het probleem van de ander op het bordje van de ander liggen
 • Denk aan een KOE: Kaken Op Elkaar terwijl je naar de ander luistert
 • En bedenk: je hebt twee oren en een mond: dus tweemaal zoveel luisteren dan praten 😉
 • Gebruik LSD= Luisteren, Samenvatten, Doorvragen: Vat het verhaal kort samen en laat de ander reageren. Vraag door als iets onduidelijk is. De kern van LSD is dat je pas mag reageren nadat je hebt samengevat. “Dus jij vindt dat…… klopt dat?” Pas dan mag je doorvragen.
 • Laat OMA (wat vaker) thuis: Oordelen, Meningen, Adviezen: Als iemand wat vertelt, laat je oordelen, ideeën, adviezen even voor wat ze zijn. Hierdoor kan je met een open houding luisteren.
 • Neem ANNA mee: Altijd Nagaan, Nooit Aannemen: Neem niet zomaar aan dat je begrijpt wat de ander bedoelt. Vraag bij twijfel altijd na ofhet klopt.
 • Stel open vragen: wie wat waar hoe. Dat nodigt uit om meer te vertellen.
 • En last but not least: falen mag! Als je maar blijft oefenen, zodat het vanzelf beter gaat en een automatisme wordt.

 

Welke tips gebruik jij zelf nog meer? Ik vind het leuk als je het laat weten!

Wil je meer handvatten hoe je werkende mantelzorgers kan ondersteunen?

Laat het me weten, ik help je er graag bij.