Skip to main content

Wanneer het combineren van mantelzorg met werk (te) zwaar wordt, is het goed om naar alternatieven en oplossingen te zoeken.

Zorgrobot Tessa is een mooi voorbeeld van technologische innovatie. Volgens Marian Adriaansen, lector innovatie in de zorg van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, biedt de zorgrobot ook steun voor de mantelzorgers. Zij ziet het mini-robotje als een betaalbare en ‘veelbelovende innovatie’.

Zij kan zich voorstellen dat werkgevers de robot aanbieden aan werknemers met mantelzorgtaken, ter ontlasting van de medewerker.