Skip to main content
Tag

sociale steun

JIJ HEBT TOCH OOK OOG VOOR PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)!

By Geen categorie

Wist je dat Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) in bijna 20% de reden van werk-gerelateerd ziekteverzuim is? Daar heb je toch oog voor?

En wat doet jouw organisatie eraan om de PSA te verlagen?

Het RIVM heeft praatplaten gemaakt om je te laten zien welke factoren meespelen (Deze kun je via deze link vinden: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-07/LR_012065_131709_Factsheet%20_arbeidsbelasting_V4.pdf)

Een praatplaat om met elkaar te bespreken wat er nodig is in jouw organisatie.

DEZE ASPECTEN HEBBEN O.A. INVLOED OP DE PSA

Mantelzorg

  • Bepaalde groepen, zoals vrouwen, o.a. omdat ze vaker hun werk combineren met andere taken, zoals mantelzorg
  • Door de vergrijzing zal het aantal werkende mantelzorgers in je organisatie alleen maar toenemen.
  • Door de combinatie van werk en (mantel)zorgtaken ontstaat meer psychische vermoeidheid, gevoelens van een tekort aan tijd en klachten van oververmoeidheid of zelfs burn-out.

Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag vallen agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.

Ook dit kan leiden tot veel stress, oververmoeidheid en verzuim.

Veel organisaties bieden de mogelijkheid van een vertrouwenspersoon, een laagdrempelige mogelijkheid waar je medewerkers terecht kunnen voor een luisterend oor en het meedenken in oplossingen.

WAT JE JE ERAAN KAN DOEN

  • Het begint met bewustzijn: Durf te erkennen dat er werkende mantelzorgers in de organisaties zijn, durf eerlijk te zijn over ongewenst gedrag in de organisatie.
  • Maak het bespreekbaar. Door het te erkennen ontstaat er ruimte voor een open gesprek. Met een individuele medewerker, een team, op managementniveau.
  • Gebruik de kracht van sociale steun: het luisterend oor, het begrip, het meedenken in oplossingen.

Met elkaar komen tot een mooi resultaat waardoor medewerkers en organisaties met plezier en energie kunnen groeien ūüėä

Meer weten over de invloed van mantelzorg en ongewenst gedrag op de PSA voor jouw organisatie?

Ik help je er graag bij.

Stuur me gerust een mail dan praten we verder: info@werkzorgbalans.nl

Ken jij de mantelzorgers in je bedrijf?

By Geen categorie

De kans op werkstress en verzuim neemt toe op het moment dat er sprake is van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit kan oplopen tot ruim 30% van het werk-gerelateerde ziekteverzuim, een enorme kostenpost dus. Ook de combinatie werk en mantelzorg zorgt voor PSA, net als ongewenst gedrag.

Nu zijn er veel misverstanden rond het onderwerp mantelzorg, waardoor er nog geen veel werkgevers zijn die geen of onvoldoende aandacht hieraan besteden.

In mijn contacten met bedrijven hoor ik bv vaak zeggen “nee in ons bedrijf werken er geen mantelzorgers”, terwijl gemiddeld 1 op de 4 werknemer ook mantelzorger is. In de zorg en het onderwijs is dit zelfs al 1 op de 3.

Hoe komt dat?

40% van de mantelzorger vertelt niet dat ze mantelzorger zijn, omdat

  • ze werk en priv√© gescheiden houden
  • ze niet willen zeuren
  • ze bang zijn voor hun carri√®re kansen
  • er toch geen begrip is op het werk

Wat kan als werkgever/leidinggevende daar aan doen?

En aan dat laatste kun je als werkgever en/of leidinggevende iets doen. Door een ge√Įnteresseerde houding naar je medewerker, door aandacht te hebben voor iemands priv√© situatie. Door als je hoort dat de partner, een kind of een (schoon) ouder langdurig of ernstig ziek is te beseffen dat er dan sprake is van mantelzorg.

En door zelf het goede voorbeeld te geven, door zelf open te zijn, als werkgever, directeur-eigenaar, als leidinggevende.

Op die manier maak je het onderwerp bespreekbaar, wordt het laagdrempelig om erover te vragen én te vertellen

Meer werk maken van mantelzorg?

Misschien heb je geen idee waar te beginnen. Uit ervaring weet ik dat er al meer is dan je denkt om mantelzorg in het bedrijf te implementeren. Ik help je er graag bij.

Mantelzorg en PSA

Mantelzorg en PSA

By Geen categorie

Mantelzorg en PSA

Wat goed dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op hun site werk & mantelzorg onder de aandacht brengen. Natuurlijk is mantelzorg en werk en actueel en maatschappelijk probleem. En nu ook de link leggen met psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en daarmee een extra invalshoek geven op dit thema

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor een prettige, veilige, integere en gezonde werkplek. Daarbij hoort ook het voorkomen of verminderen van PSA. Vaak denken we dan aan ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, agressie & geweld en seksuele intimidatie. Maar er spelen veel meer factoren mee, zo ook mantelzorg.

De combinatie van werk en mantelzorg kan namelijk voor veel stress zorgen. Zo is het een hele uitdaging om alles, werk- en zorgtaken, voor elkaar te krijgen in de uren van de dag.

En op het moment dat er op het werk meer verwacht wordt, bijvoorbeeld omdat dat project op die datum echt afgerond moet zijn, of doordat er iets onverwachts gebeurd in de zorgsituatie, dan is meer stress het gevolg.

Werk en mantelzorg is soms racen tegen de klok

Stress, en zeker aanhoudende stress, kan leiden tot een tal van fysieke en mentale klachten en de prestaties op het werk negatief be√Įnvloeden. Denk daarbij aan verminderde concentratie, het overzicht kwijt zijn wat er gedaan moet worden en taken niet afkrijgen.

Uit onderzoek is veel bekend geworden op welke manier mantelzorgers het best ondersteund kunnen worden op het werk. Zo hebben mantelzorgers het meeste behoefte aan begrip, een luisterend oor en meedenken over oplossingen, zoals het inzetten van maatwerkafspraken of een vorm van zorgverlof. Deze behoeften zijn allen vormen van sociale steun, een belangrijke werk-gerelateerde energiebron.

Het loont om aandacht te hebben voor werkende mantelzorgers. Het levert een win-win op: vitalere loyale medewerkers die beter presteren en duurzamer inzetbaar zijn.

Wat is het beleid in jouw organisatie als het gaat om werk en mantelzorg?
Hoe wordt er gezorgd om de PSA zo laag mogelijk te houden voor werkende mantelzorgers?

Aandacht en begrip loont

Medewerkers willen gehoord worden

By Geen categorie

Ook al is het artikel van Arbo Unie een aantal jaar oud, het is nog altijd actueel. Vandaar dat ik er hier aandacht aan besteed. Ook omdat het een wereld van verschil geeft als er wel erkenning en begrip is.

In mijn gesprekken met werkende mantelzorgers en in mijn gesprekken als vertrouwenspersoon valt het mij keer op hoe belangrijk het voor medewerkers is om zich gehoord te voelen. Om erkenning te krijgen van begrip. Dat de ander zich probeert te verplaatsen in hun situatie. Dit als start om daarna open het gesprek, de dialoog , in te gaan.

Soms is het geven van erkenning al voldoende. En als er meer nodig is, dan kan in het gesprek samen gezocht worden naar een passende oplossing. Een oplossing die goed is voor de relatie, de werk-privésituatie en voor de organisatie.

Het ontbreken van erkenning van begrip kan veel stress veroorzaken. En zoals bekend leiden langdurige stressklachten tot veel klachten, fysiek en mentaal, en zelfs tot ziekteverzuim.

Gelukkig wordt dit ook door bedrijfsartsen erkend dat erkenning en begrip voor medewerkers belangrijk is en hun herstel ten goede komt .. Als zij signaleren dat het ontbreekt van begrip wordt gemist wordt om informatie met de leidinggevende het gesprek aan te gaan.

Je hebt gehoord voelen, aandacht en begrip zijn vormen van sociale steun. En sociale steun is een belangrijke werk-gerelateerde energiebron.

Heb je vragen over sociale steun? Stel ze gerust, ik beantwoord ze graag.

Dat kan door een mail te sturen naar info@werkzorgbalans.nl