Skip to main content
Tag

werk en mantelzorg

WerkZorgBalans podcast werk en mantelzorg

Podcast werk & mantelzorg

By Geen categorie

Op uitnodiging van Mantelfoon, Rotterdam, mocht ik meewerken aan de podcast over hoe je werk en mantelzorg combineert.

Zo belangrijk om als werkende mantelzorger meer te weten over welke mogelijkheden er zijn. Dat kan zorgverlof zijn natuurlijk, alleen in de praktijk blijken de maatwerkafspraken het best passend te zijn.

 

TIP

Mijn tip aan werkende mantelzorgers is om bijtijds in gesprek met je leidinggevende te gaan.
Zodat je kan vertellen waar jij behoefte aan hebt, want iedere combinatie van werken en zorgen is uniek.
Je leidinggevende kan meedenken en aangeven wat er mogelijk is binnen de organisatie.

 

Stel jezelf deze vraag

En voordat je het gesprek met je leidinggevende hebt, denk zelf alvast na over de vraag “WAAR HEB IK BEHOEFTE AAN? WAT ZOU MIJ KUNNEN HELPEN?”

Om daarna gezamenlijk en in openheid te onderzoeken welke oplossing het beste bij jou, bij jouw werk en bij jouw zorgsituatie past.

 

Vragen of behoefte aan meer informatie?

Wil je meer weten of heb je hulp nodig met het gesprek met je leidinggevende? Ik help je graag!

Waar ligt jouw focus? Op het probleem of op de oplossing?

By Geen categorie

Als je met een probleem wordt geconfronteerd, waar ligt jouw focus dan? Op het probleem of op de oplossing?

In ons leven krijgen we allemaal de nodige uitdagingen op ons bordje. Dat “shit happens” zal je vast bekend in de oren klinken. En als geen ander weet je natuurlijk ook dat er mooie en moeilijke tijden in het leven langskomen.

Die dingen gebeuren in het leven. De echte uitdaging ligt verborgen in hoe we ermee omgaan. Waar we onze focus op leggen. Op het probleem of op de oplossing.

Binnen de bemiddeling en klachtafhandeling zeggen we altijd: het probleem ligt in het verleden, de oplossing ligt in de toekomst.

En vanuit de positieve psychologie is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het veel meer energie geeft om over oplossingen na te denken dan om aan het probleem te blijven sleutelen.

Wat is jouw natuurlijke neiging?

Ben je meer met het probleem bezig?

Als dat zo is, wil ik je uitdagen om het eens anders aan te pakken.

Ervaar je een verschil?

Neem eens een probleem in gedachten.

Denk rustig na en beantwoord dan de vragen:

 • Wat heb je gedaan?
 • Heb je heel hard geprobeerd om eraf te komen?
 • En, lukte dat?
 • Wat voor gevoel komt er bij je naar boven?

En stel je nu eens voor om het om te draaien, om over de oplossing na te denken.

Als je dat moeilijk vindt, kun je ook aan jezelf vragen: “Als ik geen probleem wil, wat wil ik dan wél?”

Neem je tijd en geef dan antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe is het om zo naar de situatie te kijken?
 • Wat voor mogelijkheden zie je?
 • Wat voor gevoel geeft het je?

Ervaar je verschil?

Merk je net als ik dat het veel fijner is om over oplossingen na te denken dan bij het probleem te blijven hangen? Dat het heel andere emoties oproept?

De onderstaande tips helpen je om de focus op de oplossing te houden

En ze helpen je om daardoor veerkrachtige keuzes te maken.

Accepteer

Een moeilijke en tegelijkertijd een heel belangrijke manier van kijken naar problemen is om het te accepteren. Sommige mensen omschrijven dat ook wel als “je problemen omarmen”.  Niet wegkijken maar er mee aan de slag gaan. En dat kan een hele investering van ons vragen, want er zijn problemen die veel tijd nodig hebben en soms zelfs onoplosbaar zijn.

Dan kan het je helpen om te accepteren dat iets is zoals het is. En te beseffen dat we allemaal onze uitdagingen in het leven hebben. Dat helpt ook om te relativeren.

Door het te accepteren zet je een mega stap.

Cirkel van invloed: wat kan ik wel doen

Er is veel in het leven waar we geen invloed op hebben en

waar we ons toch heel druk over kunnen maken.

Stephan Covey geeft het advies om je richten op je cirkel van invloed: die dingen waar jij echt invloed op kan uitoefenen. Om de cirkel van invloed ligt de cirkel van betrokkenheid: zoals het woord al zegt, voel je wel een verbondenheid maar heb je geen invloed op die dingen die daar bij horen. Zonde dus om daar energie in te stoppen.

Alles wat aandacht krijgt, groeit

Kies waar jij jouw aandacht op wilt richten. Het probleem of de oplossing? Het geeft energie om jouw kostbare aandacht en tijd te richten op dat waar je invloed op hebt. Het helpt je om je steeds af te vragen:

 • Wat kan ik wél doen?
 • Welke stap kan ik wel zetten?
 • En helpt die stap mij ook echt?

Vanuit de positieve psychologie weten we dat door er op deze manier mee om te gaan dit energie geeft in plaats van kost.

In plaats dat het je overkomt, houd je de touwtjes in eigen handen, je maakt je eigen keuzes en houdt zo de regie.

Oefening baart kunst

In het begin vraagt het om heel bewust anders naar jouw uitdagingen in het leven te kijken.

Weet dat door oefenen, door vallen en opstaan je er steeds beter in wordt 😊

Door bijtijds je stress signalen te herkennen voorkom je dat je uitgeput raakt.

HERKEN JE SIGNALEN VAN STRESS OP HET WERK

By Geen categorie

BEN JIJ HET? MANTELZORGER EN WERKEND? EN HOE HOU JE HET VOL? En weet je wat de signalen op het werk zijn die aangeven dat er een teveel aan stress is?

Zien anderen het aan je? Wordt er aan jou gevraagd “hoe is het met je?” Wordt er naar je geluisterd? Wordt er met jou meegedacht hoe je het vol kan houden? Of gaat het toe zoals in dit filmpje: https://m.youtube.com/watchv=-4EDhdAHrOg&feature=youtu.be en worden er direct oplossingen aangedragen zonder eerst eens even echt naar je te luisteren?

Iedere combinatie van mantelzorger, zorgsituatie en werksituatie is uniek. Dat betekent dat er geen kant en klare oplossing voor handen is. En dat een oplossing wel nodig is, want de kans dat je als werkende mantelzorger overbelast raakt, ligt op de loer. En voorkomen is nog altijd beter dan dat je over je grenzen gaat en te uitgeput raakt.

SIGNALEN VAN STRESS OP HET WERK

Hoe kan je op je werk merken dat je eigenlijk meer gestrests bent dan normaal? Hier een aantal signalen om serieus te nemen:

 • Je vergeet dingen, zoals een afspraak
 • Je maakt meer fouten dan normaal
 • Je bent het overzicht kwijt
 • Je verzet minder werk en je prestaties worden minder
 • Je bent snel afgeleid en vindt het moeilijk om de draad weer op te pakken
 • Je blijft maar dubben en schuift het nemen van besluiten voor je uit
 • Je hebt een veel korter lontje en je kan minder hebben dan voorheen
 • Je hebt koffie nodig om je dag door te komen
 • Je bent meer vermoeid en slaapt slechter.

HERKENBAAR?

Dan is het de hoogste tijd om het met iemand te bespreken en te onderzoeken waar jij het beste mee geholpen bent. Dat kan met je leidinggevende of iemand van personeelszaken/HR. Wist je dat je ook met vragen over je gezondheid terecht kunt bij de bedrijfsarts? Dat mag dus ook uit voorzorg. Misschien is er ook een bedrijfsmaatschappelijk werker waar je bij kunt aankloppen.

Wij, jij en ik, kunnen ook stilstaan ​​en samen de balans opmaken als je liever buiten je organisatie met iemand wilt praten. Ik help je graag daarbij. Stuur me gerust een mail: info@werkzorgbalans.nl

Neem tijd om jouw balans op te maken. Wat geeft energie? Wat kost energie? Wat wil jij?

Hoe gaat het nu met jou?

By Geen categorie

Ken je dit liedje van Herman van Veen?

Opzij, opzij, opzij

Maak plaats, maak plaats, maak plaats

We hebben ongelofelijke haast

Opzij, opzij, opzij

Want wij zijn haast te laat

We hebben maar een paar minuten tijd

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen,

Opstaan

En weer doorgaan

We kunnen nu niet blijven

We kunnen nu niet langer blijven staan

Herken je dit?

Je hebt het druk met van alles en nog wat, met werk of studie, met mantelzorgen, met je sociale leven. Er komt van alles op je af en rent maar door. Je voelt wel dat het (te) veel wordt, maar neemt niet de tijd om er aandacht aan te besteden.

En dan vraagt ineens iemand aan je “EN HOE GAAT HET NU MET JOU?”

Durf je dan even stil te staan en eerlijk te kijken hoe het met je gaat?

Hoe zou het zijn als je bewuster keuzes maakt?

Door stil te staan bij wat jou energie en voldoening geeft, waar jij nou echt blij van wordt.

En waar loop je letterlijk op leeg? Moet je dat dan blijven doen? Of is er een oplossing voor te bedenken?

Ook het Rode Kruis besteedt veel aandacht aan de energiebalans. Speciaal voor jongeren worden themaweken georganiseerd om uitleg te geven. Zo vertelt Esmée Pluijmers wat er gebeurt als je daar geen aandacht aan besteedt: https://www.youtube.com/watch?v=7dFWJzrhSTM&ab_channel=NRK .

Stilstaan is al een hele vooruitgang!

Dus, hoe gaat het met jou?

Lukt het om zelf aan de slag te gaan of kan ik je erbij helpen?

Stuur me gerust een berichtje of bel me op en dan bekijken we wat voor jou een passende oplossing is.

Mantelzorg en PSA

Mantelzorg en PSA

By Geen categorie

Mantelzorg en PSA

Wat goed dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op hun site werk & mantelzorg onder de aandacht brengen. Natuurlijk is mantelzorg en werk en actueel en maatschappelijk probleem. En nu ook de link leggen met psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en daarmee een extra invalshoek geven op dit thema

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor een prettige, veilige, integere en gezonde werkplek. Daarbij hoort ook het voorkomen of verminderen van PSA. Vaak denken we dan aan ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, agressie & geweld en seksuele intimidatie. Maar er spelen veel meer factoren mee, zo ook mantelzorg.

De combinatie van werk en mantelzorg kan namelijk voor veel stress zorgen. Zo is het een hele uitdaging om alles, werk- en zorgtaken, voor elkaar te krijgen in de uren van de dag.

En op het moment dat er op het werk meer verwacht wordt, bijvoorbeeld omdat dat project op die datum echt afgerond moet zijn, of doordat er iets onverwachts gebeurd in de zorgsituatie, dan is meer stress het gevolg.

Werk en mantelzorg is soms racen tegen de klok

Stress, en zeker aanhoudende stress, kan leiden tot een tal van fysieke en mentale klachten en de prestaties op het werk negatief beïnvloeden. Denk daarbij aan verminderde concentratie, het overzicht kwijt zijn wat er gedaan moet worden en taken niet afkrijgen.

Uit onderzoek is veel bekend geworden op welke manier mantelzorgers het best ondersteund kunnen worden op het werk. Zo hebben mantelzorgers het meeste behoefte aan begrip, een luisterend oor en meedenken over oplossingen, zoals het inzetten van maatwerkafspraken of een vorm van zorgverlof. Deze behoeften zijn allen vormen van sociale steun, een belangrijke werk-gerelateerde energiebron.

Het loont om aandacht te hebben voor werkende mantelzorgers. Het levert een win-win op: vitalere loyale medewerkers die beter presteren en duurzamer inzetbaar zijn.

Wat is het beleid in jouw organisatie als het gaat om werk en mantelzorg?
Hoe wordt er gezorgd om de PSA zo laag mogelijk te houden voor werkende mantelzorgers?

Aandacht en begrip loont

Medewerkers willen gehoord worden

By Geen categorie

Ook al is het artikel van Arbo Unie een aantal jaar oud, het is nog altijd actueel. Vandaar dat ik er hier aandacht aan besteed. Ook omdat het een wereld van verschil geeft als er wel erkenning en begrip is.

In mijn gesprekken met werkende mantelzorgers en in mijn gesprekken als vertrouwenspersoon valt het mij keer op hoe belangrijk het voor medewerkers is om zich gehoord te voelen. Om erkenning te krijgen van begrip. Dat de ander zich probeert te verplaatsen in hun situatie. Dit als start om daarna open het gesprek, de dialoog , in te gaan.

Soms is het geven van erkenning al voldoende. En als er meer nodig is, dan kan in het gesprek samen gezocht worden naar een passende oplossing. Een oplossing die goed is voor de relatie, de werk-privésituatie en voor de organisatie.

Het ontbreken van erkenning van begrip kan veel stress veroorzaken. En zoals bekend leiden langdurige stressklachten tot veel klachten, fysiek en mentaal, en zelfs tot ziekteverzuim.

Gelukkig wordt dit ook door bedrijfsartsen erkend dat erkenning en begrip voor medewerkers belangrijk is en hun herstel ten goede komt .. Als zij signaleren dat het ontbreekt van begrip wordt gemist wordt om informatie met de leidinggevende het gesprek aan te gaan.

Je hebt gehoord voelen, aandacht en begrip zijn vormen van sociale steun. En sociale steun is een belangrijke werk-gerelateerde energiebron.

Heb je vragen over sociale steun? Stel ze gerust, ik beantwoord ze graag.

Dat kan door een mail te sturen naar info@werkzorgbalans.nl

Hulp kan een reddingsboei zijn waardoor je blijft zwemmen

Zelf doen of hulp vragen?

By Geen categorie

Van lopen in de sneeuw & een reddingsboei

 

Vanmiddag liep ik buiten voor mijn dagelijkse dosis vitamine wandelen. Wat is het genieten va n dit winterweer met sneeuw, vrieskou en een zonnetje!

De sneeuw ligt er nu een paar dagen en midden op de paden is het blij geworden. Vandaar dat ik langs de kant loop. Minder glibberen en dat heerlijke geknisper onder mijn schoenen. Wil je waarom ik het mezelf moeilijk maken als het ook kan?

Hulp vragen, gebruik maken van hulp die je aangeboden wordt, maakt echt verschil.

Graag deel ik wat ik terugkreeg van een coachee, zodat je een beeld krijgt hoe dat in de praktijk werkt.

“Toen ik met de mantelzorg situatie van mijn moeder te maken, voelde het voor mij als ik in het diepe werd gegooid. Ik probeerde te zwemmen maar dreigde kopje onder te gaan. Anjo heeft allemaal boeien in het water gegooid waardoor ik boven water bleef en nu weer zelfstandig kan zwemmen ”.

Wat ik heb gedaan is samen met haar kijken naar haar zorgsituatie. Wie is waar verantwoordelijk voor? Wie kan wat doen? Wat wil je zelf wel of juist niet doen? Bespreken hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen. Want dat is echt dé basis om voor een ander te kunnen zorgen. En doornemen welke verlofregelingen er zijn en welke aanvullende afspraken er zijn gemaakt in de Cao van haar organisatie. Even haar verhaal kunnen doen en echt gehoord worden. Dat willen we toch allemaal op z’n tijd?

Durf jij om hulp te vragen of doe je liever zelf?

En als je het vraagt, kan je ja of nee krijgen. En beiden zijn heel duidelijke antwoorden, want je weet direct waar je aan toe bent.

En wil je meer weten over het combineren van werk en mantelzorg en hoe ik je kan helpen? Samen onderzoeken welke boeien jij nodig hebt?

Maak gerust een afspraak dan bespreek we dat samen.

Dat kan door een mail te sturen naar: info@werkzorgbalans.nl [/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

Doe jij aan zelfzorg?

By Geen categorie

Doe jij aan zelfzorg?

Gisteren tijdens de studiedag van de VESB vertelde Carla Schellings, psycholoog en coach, over hoe belangrijk het is om als zorgprofessional aan zelfzorg te doen. En ik moest direct aan mantelzorgers denken!

Een mooi voorbeeld is het verhaal van Karel, hij zorg voor zijn ernstig zieke vrouw, en welke keuzes hij maakt. Doordat hij er ook ‘s nachts vaak uit moet, is het behoorlijk zwaar. Toch wil hij blijven werken, omdat het hem afleiding geeft: “even met iets anders bezig zijn”, ook al voelt het als een worsteling, “want je ervaart ook een verplichting om de uren waar je voor betaald wordt echt te maken”. Om ook even iets voor zichzelf te doen maakt hij tijd vrij voor zijn hobby’s zoals muziek maken en pakt hij extra rust waar dat mogelijk is. Zo zorgt hij ervoor om het vol te houden.

Als je als mantelzorger voor anderen zorgt, is het zo gemakkelijk om jezelf te vergeten. Omdat je zo druk bent dat je blijft rennen en geen tijd nemen om zelfs stil te staan, omdat je aan iedereen aandacht wilt geven en alles perfect op orde wilt hebben.

Als je signalen krijgt als heel erg vermoeid, slechter slapen, een korter lontje, veel minder kunnen hebben, dan is het echt tijd voor jou.

Tijd om bij te komen, om bij te tanken, om te ontspannen.

Als je merkt dat het je teveel wordt: wees eerlijk en erken je gevoelens, je signalen. En probeer daar met mildheid naar te kijken. Wat zou je in zo’n situatie tegen een ander zeggen? Waarschijnlijk zal je veel minder streng zijn dan naar jezelf!

Sta een stil bij wat jij nodig hebt, waar jij behoefte aan hebt. Om overeind te blijven

Want wat gebeurt er als jij omvalt?

Ik loop vast en weet niet waar te beginnen

By Geen categorie

Ik loop vast en weet niet waar te beginnen

Dat was het eerste wat Mirna tegen me zei toen we elkaar voor de eerste keer spraken. Ze zat er letterlijk doorheen.

En dat was ook goed te begrijpen, want naast haar drukke baan zorgt ze ook voor haar moeder die alsmaar vergeetachtiger wordt. Ze merkt dat ze vermoeider en prikkelbaarder wordt en zich op het werk steeds slechter kan concentreren omdat ze zich zorgen maakt of haar moeder geen rare dingen doet. En eenmaal thuis is ze nog steeds met haar werk bezig en vraagt ze zich af of ze alles wel gedaan heeft wat echt af moest.

Even stilstaan en samen kijken wat haar werk- en zorgsituatie is

Gelukkig is ze zich ervan bewust dat ze er zelf niet uitkomt en dat ze om hulp vraagt. Hulp om samen met een ander naar haar situatie te kijken. Door even stil te staan in plaats van door te rennen. Want als we blijven doen wat we altijd deden, verandert er niets.

 • Samen brengen we haar werk- en zorgsituatie in kaart om te kijken waar er oplossingen liggen. Welke taken doe je allemaal?
 • Trek je alles naar je toe omdat je het lastig vindt om het aan een ander over te laten?
 • Durf je je grenzen aan te geven en nee te zeggen.
 • Vraag je om hulp aan anderen?

Een belangrijk inzicht voor haar is dat ze alles oppakte wat er gevraagd wordt. Zowel in de zorgsituatie als op het werk. Doordat ze graag klaar staat voor iemand anders.

Haar oplossing

De oplossing voor haar was het bij haar broers en zus durven aangeven dat er teveel op haar bordje ligt. Door samen met elkaar in gesprek te gaan om de taken anders te verdelen. Ook heeft ze het in haar team durven aangeven dat het even te veel is. En samen met elkaar is er gekeken naar een andere taakverdeling. Mirna is blij dat ze voor zichzelf heeft gekozen. Dat ze het heeft durven vertellen in haar familie en op het werk. Daardoor is er een last van haar schouders af. En eigenlijk is het veel makkelijker gegaan dan dat ze van tevoren had verwacht.

Hoe gaat het bij jou?

Omdat iedere combinatie van zorg- en werksituatie uniek is, is maatwerk belangrijk. Zodat er een oplossing gevonden wordt die passend is voor jou. Die aansluit bij jouw behoefte.

Loop jij ook vast in de combinatie werk en mantelzorg? Maak een afspraak voor een gratis intake dan kijken we hoe ik je kan helpen. Dat kan door een mail te sturen naar: info@werkzorgbalans.nl

 

 

Zo hou je plezier in werk en mantelzorgen

By Geen categorie

Zo hou je plezier in werk en mantelzorgen

En dan ineens ben je mantelzorger. Of je weet dat het een kwestie van tijd is dat je ook mantelzorger bent.

Voor je weet, pak je situatie alles aan en word je opgeslokt door de zorgsituatie. Met misschien wel genomen waar je echt niet op zat te wachten en waarbij je al je energie voelt wegstromen.

En dat is jammer, want het geven van mantelzorg heeft hele mooie kanten. Wist je dat het 80% van de mantelzorgers voldoening geeft om iemand te helpen? Dat heeft te maken met: van betekenis voor iemand zijn, plezier erin hebben en een hechtere band krijgen met die waar je voor zorgt. En, als je veel voldoening ervaart, hou je het ook langer vol.

Als het je overkomt, het je overspoelt, is het goed om zelfs nog te staan ​​en zo nodig hulp te vragen. Wil als je in het begin de juiste keuzes maken, wat je vooral niet wil doen, is er een kleinere kans dat het je teveel wordt. En dat is goed voor jou.

Ook op het werk is belangrijk om het anderen te laten weten. Wees daarom op je werk open over je zorgsituatie en bespreek het tijdig met je leidinggevende en een aantal collega’s.

Wist je dat een luisterend oor en begrip een wereld van verschil voor je kunnen maken?

Nu denk je misschien, ik heb hier voorlopig nog niet mee te maken. Dan is toch de tip om nu al met je (schoon) ouders het erover te hebben, om in alle openheid en eerlijkheid te zeggen welke verwachtingen en mogelijkheden er over en weer zijn. Dat is fijn voor jou en voor je (schoon) ouders.

Heb je hulp erbij nodig? Stuur me gerust een berichtje  naar info@werkzorgbalans.nl met je vragen dan kijk ik met je mee.